Om Basal Kvalitet & Miljø

Basal Kvalitet & Miljø ApS er startet i 2004 af ingeniør Finn Jørgen Madsen, og BasalSystemet er baseret på Finns erfaringer gennem mange år som leder af et akkrediteret kalibrerings-laboratorium.

Baggrunden for BasalSystemet var erfaringen af, at et ledelsessystems værdi er ganske afhængig af systemets tilgængelighed samt hvor enkelt det er i anvendelse og vedligeholdelse.

1. januar 2017 indtrådte Søren Sveigaard som medejer af Basal Kvalitet & Miljø ApS.
Søren er B.Sc. Computer Science fra Aalborg Universitet, og han har i mere end 15 år arbejdet med programmering af computere og mobiltelefoner.

Pr. 1. november 2019 overtog Søren Sveigaard direktørposten i Basal Kvalitet & Miljø, og Finn fortsatte i stedet som kundesupporter. Firmaet flyttede samtidig til Herning, hvor Kristin Sveigaard også blev ansat som kundesupporter.

Idégrundlaget for Basal Kvalitet & Miljø ApS er at kunne levere et ledelsessystem, der er letforståeligt, lettilgængeligt og enkelt at anvende. Både de daglige brugere og brugerne med ansvar for vedligeholdelsen skal nemt og sikkert navigere i systemet, så ledelsessystemet er med til at skabe værdi for virksomheden.

Søren Sveigaard
B.Sc. Computer Science
Indehaver, direktør

Finn Jørgen Madsen
Ingeniør HD(A)
Stifter, indehaver
Kunderådgiver

Kristin Sveigaard
B.Sc. Information Science
Kundesupport