Risikomodul

Med risikomodulet kan du gennemføre risikoanalyser efter FMEA-metoden.

Processer, produkter mm. kan nedbrydes i mindre og overskuelige dele.

For hver del kan der angives potentielle fejl, fejleffekter, fejlårsager og kontrolmuligheder.
Der angives værdier for alvor (Severity), hyppighed (Occurrence) og opdagelse (Detection), hvorefter RPN-værdien beregnes.

Det er muligt at tilknytte forbedringsaktiviteter i handlingsplanen til hver enkelt analyse.

Risikoanalyser kan tilknyttes de relevante kartoteker i BasalSystemet.