Reklamationsmodul

Reklamationsmodulet giver mulighed for at registrere og følge op på reklamationer og andre produktrelaterede afvigelser.

Der kan oprettes fejltyper og udarbejdes statistikker over reklamationer og afvigelser.

Reklamationer og afvigelser farvemærkes efter behandlingsstatus, ligesom der er farvemærkning af forsinkelser.