Produktmodul

Med produktmodulet kan du oprette et kartotek over dine produkter med forskellige produkttyper og produktgrupper.

Der er mulighed for at oprette og styre ændringsordrer.
Herved kan du sikre dig at relevante afdelinger og personer informeres om ændringer og sikre dig at ændringerne implementeres hvor det er nødvendigt.