Mødemodul

Mødemodulet giver mulighed for at planlægge virksomhedens møder i en mødekalender.

Der kan oprettes forskellige mødetyper med hver sin faste dagsorden.

Der kan udsendes indkaldelser til deltagerne.

Under / efter mødet kan der skrives referat – der efterfølgende vil være tilgængeligt for alle interessenter.

Mødemodulet giver et godt overblik over virksomhedens mødeaktiviteter og -indhold.