Maskinmodul

Med maskinmodulet kan du registrere alt produktionsudstyr, alt hjælpeudstyr og alle andre ’maskiner’, virksomheden råder over.

Maskinernes produktionsomfang kan registreres, så det er muligt at finde den rette maskine til de enkelte opgaver. Du kan registrere, hvilken produktion maskinen eller udstyret bruges til.

Med vedligeholdelseskalenderen kan du planlægge og styre systematisk vedligehold af alt produktionsudstyr.

Maskiner og produktionsudstyr kan klassificeres efter anvendelse, placering eller hvad der måtte være behov for. Kriterier vælger du selv.

Kartotekskort farvemærkes efter maskinens tilstand, ligesom der er farvemærkning af forsinkede eftersyns- og vedligeholdelsesopgaver.