Auditmodul

Med Basal auditmodul kan du planlægge og gennemføre de interne audits, der er nødvendige for at sikre, at dit ledelsessystem fungerer. Der er også faciliteter til registrering og opfølgning på afvigelser og korrigerende handlinger.

Der findes oversigter over alle planlagte og igangværende audits, samt over alle afvigelser.

Der er en auditkalender, der gør det enkelt at planlægge og få et overblik over arbejdet med de interne audits.

Audits farvemærkes efter behandlingsstatus, ligesom der er farvemærkning af forsinkelser.

Der findes også faciliteter til at indkalde til, gennemføre og afrapportere ledelsens evaluering.