BasalSystemet

BasalSystemet er et web-baseret ledelsessystem.

Med BasalSystemet kan du opbygge en kvalitets- og miljøhåndbog, der opfylder kravene i DS/EN ISO 9001, DS/EN ISO 14001, DS/EN 1090, DS/EN ISO/IEC 17025, DS/OHSAS 18001 og mange andre.
Der er faciliteter til at foretage alle de registreringer standarderne kræver.

BasalSystemet er fuldt web-baseret og kræver derfor ingen specielle installationer hos den enkelte bruger, ligesom der kun er et minimalt behov for oplæring, da brugen af en browser er kendt af de fleste fra surfing på internettet.
BasalSystemet er derfor meget enkelt at vedligeholde og let tilgængelig for ændringer og tilretning.

BasalSystemet anvendes i abonnement via internettet.

BasalSystemet leveres med valgfri dansk eller engelsk tekst.

BasalSystemet er modulopbygget, dvs. det er muligt at anskaffe lige netop de moduler, der er behov for. Ud over dokumentmodulet er der moduler til at håndtere:

 • Audit incl. system- og ledelsesevaluering
 • Reklamationer, fejl og afvigelser
 • Personale (Human Resource)
 • Leverandører
 • Kunder
 • Produkter
 • Måleudstyr og kalibrering
 • Produktionsudstyr og vedligehold
 • Udviklingsprojekter
 • Miljø
 • Arbejdsmiljø
 • Møder
 • Ordrer
 • Risikovurdering