BasalSystemet

BasalSystemet er dit web-baserede ledelsessystem. Systemet kan anvendes af alle virksomheder, der skal certificeres eller allerede er certificerede.

Med BasalSystemet kan du opbygge en kvalitets- og miljøhåndbog, der opfylder kravene i DS/EN ISO 9001, DS/EN ISO 14001, DS/EN 1090, DS/EN ISO/IEC 17025, DS/OHSAS 18001 og mange andre.

Der er faciliteter til at foretage alle de registreringer standarderne kræver, samt en række ekstra funktioner.

Ud over din kvalitetshåndbog kan BasalSystemet også styre eksempelvis afvigelser, audit, opgavelister, ledelsens evaluering, MUS og tilbagevendende opgaver som kalibrering og eftersyn af instrumenter og maskiner. BasalSystemet giver automatisk en påmindelse, når deadline for en opgave nærmer sig. Hermed er man optimalt stillet for at opgaver udføres til tiden og ikke glemmes.

BasalSystemet er fuldt cloudbaseret og kræver derfor ingen specielle installationer hos den enkelte bruger, og der er kun minimalt behov for oplæring i systemet. Systemet kan anvendes i langt de fleste browsere, både på PC, Mac og tablet. BasalSystemet er derfor meget enkelt at vedligeholde på daglig basis og samtidigt let tilgængeligt for ændringer og tilretninger.

BasalSystemet anvendes i abonnement via internet, og systemet leveres med valgfri dansk eller engelsk tekst.

BasalSystemet er modulopbygget, dvs. det er muligt at anskaffe lige netop de moduler, der konkret er behov for i din virksomhed. Modulerne linker til hinanden indbyrdes i dine registreringer, så du eksempelvis kan koble leverandører og kunder fra dine kartoteker på en afvigelse.

Ud over dokumentmodulet er der moduler til at håndtere:

Basispakken i BasalSystemet indeholder dokumentmodul og auditmodul.
Med dokumentmodulet kan der oprettes en komplet håndbog samt brugerprofiler. Derudover indeholder modulet også en informationsfunktion til bruger- og systemgenererede beskeder, samt en planlægningsfunktion til planlægning af aktiviteter i virksomheden.
Med auditmodulet kan der gennemføres audit og ledelsens evaluering, samt foretages grundlæggende afvigelsesbehandling.

Vil du vide mere om BasalSystemet, så kontakt os på mail eller telefon. Vi kommer også gerne på et uforpligtende besøg i din virksomhed og fremviser BasalSystemet og hvad det kan gøre for dig.

Tlf.: +45 98 57 42 97
E-mail: basal@basalkvalitet.dk